Výhody outsourcingu

Stručný prehľad výhod spracovania miezd externou firmou
  • zmluvne garantovaná správnosť vypočítaných miezd
  • spracovanie a odovzdanie mzdovej agendy načas, t.j. presne v dohodnutom čase
  • vopred známe náklady na výpočet mzdy, žiadne ďalšie dodatočné náklady
  • externé spracovanie pomocou legislatívne aktuálneho mzdového softvéru - elektronické hlásenia, štatistiky, zúčtovanie zdravotného poistenia...
  • vďaka outsoursingu mzdového účtovníctva Vám zostane viac času pre Váš biznis
  • možný import dát z dochádzkového systému
  • diskrétnosť a zabezpečenie proti úniku výšky platov, napr. mzdy top manažmentu