Porovnanie outsourcingu a interného výpočtu miezd

Príklad porovnania outsourcingu a najčastejších nákladov pri internom výpočte miezd. Nákladové položky pri internom mzdovom účtovníctve možno rozdeliť na počiatočné náklady na zriadenie pracovného miesta, pravidelné mesačné náklady a ročné náklady. Jednotlivé položky sú podrobne rozpísané v nasledujúcich tabuľkách.

Náklady pri internom výpočte miezd:
  • Počiatočné náklady na zriadenie pracovného miesta (PC, Tlačiareň, Stôl, Stolička, Mzdový softvér, úvodné školenia) ide o jednorázovú investíciu na začiatku
  • Pravidelné mesačné náklady (náklady na mzdu mzdového pracovníka)
  • Ročné náklady (aktualizácia mzdového softvéru, pravidelné školenia mzdovej účtovníčky) v závislosti od zmeny legislatívy sa počas roka vyžaduje upgrade mzdového softwaru a školenia pre mzdového účtovníka

Náklady pri outsourcingu:
  • Počiatočné jednorázové náklady (zadanie údajov novéno pracovníka)
  • Mesačné náklady (náklady na výpočet mzdy)

Príklad porovnania outsourcingu a interného výpočtu miezd


Počiatočné náklady
Nákladová položkaInterné mzdové účtovníctvoOutsourcing miezd
Nákup kancelárskeho stola190,- €0,- €
Nákup kancelárskej stoličky50,- €0,- €
Náklady na PC do mzdovej učtárne590,- €0,- €
Náklady na tlačiareň100,- €0,- €
Náklady na mzdový softvér680,- €0,- €
Náklady na implementáciu290,- €0,- €
Náklady na úvodné školenia290,- €0,- €
Počiatočné zadanie údajov nového zamestnanca (3,50 € x 30)0,- €105,- €
Súčet počiatočných nákladov2190,- €105,- €
Mesačné náklady
Nákladová položkaInterné mzdové účtovníctvoOutsourcing miezd
Celkové náklady na mzdu
1 mzdového účtovníka
800,- €0,- €
Mesačne za výpočet miezd 30 zamestancov (8,- € x 30)0,- €240,- €
Súčet mesačných nákladov800,- €240,- €
Ročné náklady na každý ďalši účtovný rok
Nákladová položkaInterné mzdové účtovníctvoOutsourcing miezd
Aktualizácia (upgrade) mzdového softwaru140,- €0,- €
Školenia pre mzdového účtovníka (2 x 150 €) 300,- €0,- €
Súčet ročných nákladov440,- €0,- €
Celková bilancia
Celkové náklady 1 rok (počiatočné + 12x mesačné)11790,- €2985,- €
Úspora za 1 rok-8805,- €
Celkové náklady za každý ďalší rok (ročné + 12x mesačné)10040,- €2880,- €
Úspora za každý ďalší rok-7160,- €

Koľko ušetríte ak si necháte mzdy outsourcovať
Za 1 rok ušetríte8805,- €
Za 2 roky ušetríte15965,- €
Za 3 roky ušetríte23125,- €
Za 4 roky ušetríte30285,- €
Za 5 rokov ušetríte37445,- €


Ak sa rozhodnete pre externé spracovanie miezd, vďaka outsourcingu môžete ušetriť 8805 Eur za rok. Za každý ďalší rok je úspora 7160 Eur. Za 4 roky teda pri danom príklade ušetríte 30285 Eur.

Napíšte nám počet zamestnancov, ktorým chcete nechať počítať mzdy a my Vám spravíme cenovú ponuku na outsourcing miezd.