Pre koho je výhodné nechať si mzdy outsourcovať

Zopár najčastejších prípadov, kedy je výhodné siahnuť po externom spracovaní miezd.

  • Zakladáte novú spoločnosť a začínate podnikať, postupne naberáte nových zamestnancov, ktorí ale potrebujú mať vypočítané mzdy a správne vyplnené všetky tlačivá pre úrady. Zamestnať mzdovú účtovníčku sa pre malý počet zamestnancov neoplatí, najvýhodnejšie vychádza nechať si mzdy outsoursovať.

  • Vaša spoľahlivá mladá mzdárka odchádza na materskú dovolenku, ale Vám sa stále nedarí nájsť za ňu náhradu, Vaše mzdové účtovníctvo preberieme a po troch rokoch po materskej máte zamestnankyňu späť.

  • Ste riaditeľ organizácie a mzdy Vám počíta interná zamestnankyňa zodpovedná za hospodárenie. Legislatíva sa neustále mení a ona aj napriek tomu, že sa snaží všetky zmeny dôsledne sledovať spraví pri výpočte chyby. Ľudia, ktorých sa to týka sú nespokojní, že nedostali správnu mzdu a sťažujú sa. Vy sa tak namiesto strategických rozhodnutí musíte zaoberať sťažnostami zamestnancov a ešte kvôli pokute za zistené nedostatky nie je spokojný Váš zriaďovateľ... Doprajte si viac času na dôležitejšie veci. Upokojte svojho zriaďovateľa a zverte mzdovú agendu profesionálom, za správnosť výpočtu preberieme zodpovednosť!

  • Máte viac ako 500 zamestnancov pracujúcich na zmeny, rozmýšľate či použiť externé spracovanie alebo komplexné riešenie pre personalistiku, dochádzkový systém najlepšie priamo prepojený na mzdový software. Kontaktujte nás, spravíme Vám ponuku podľa Vašich požiadaviek, a Vy si vyberiete pre Vás najvýhodnejšie riešenie.