Výhody outsourcingu

Stručný prehľad výhod spracovania miezd externou firmou
 • zmluvne garantovaná správnosť vypočítaných miezd
 • spracovanie a odovzdanie mzdovej agendy načas, t.j. presne v dohodnutom čase
 • vopred známe náklady na výpočet mzdy, žiadne ďalšie dodatočné náklady
 • externé spracovanie pomocou legislatívne aktuálneho mzdového softvéru - elektronické hlásenia, štatistiky, zúčtovanie zdravotného poistenia...
 • vďaka outsoursingu mzdového účtovníctva Vám zostane viac času pre Váš biznis
 • možný import dát z dochádzkového systému
 • diskrétnosť a zabezpečenie proti úniku výšky platov, napr. mzdy top manažmentu

Pre koho je výhodné nechať si mzdy outsourcovať

Zopár najčastejších prípadov, kedy je výhodné siahnuť po externom spracovaní miezd.

 • Zakladáte novú spoločnosť a začínate podnikať, postupne naberáte nových zamestnancov, ktorí ale potrebujú mať vypočítané mzdy a správne vyplnené všetky tlačivá pre úrady. Zamestnať mzdovú účtovníčku sa pre malý počet zamestnancov neoplatí, najvýhodnejšie vychádza nechať si mzdy outsoursovať.

 • Vaša spoľahlivá mladá mzdárka odchádza na materskú dovolenku, ale Vám sa stále nedarí nájsť za ňu náhradu, Vaše mzdové účtovníctvo preberieme a po troch rokoch po materskej máte zamestnankyňu späť.

 • Ste riaditeľ organizácie a mzdy Vám počíta interná zamestnankyňa zodpovedná za hospodárenie. Legislatíva sa neustále mení a ona aj napriek tomu, že sa snaží všetky zmeny dôsledne sledovať spraví pri výpočte chyby. Ľudia, ktorých sa to týka sú nespokojní, že nedostali správnu mzdu a sťažujú sa. Vy sa tak namiesto strategických rozhodnutí musíte zaoberať sťažnostami zamestnancov a ešte kvôli pokute za zistené nedostatky nie je spokojný Váš zriaďovateľ... Doprajte si viac času na dôležitejšie veci. Upokojte svojho zriaďovateľa a zverte mzdovú agendu profesionálom, za správnosť výpočtu preberieme zodpovednosť!

 • Máte viac ako 500 zamestnancov pracujúcich na zmeny, rozmýšľate či použiť externé spracovanie alebo komplexné riešenie pre personalistiku, dochádzkový systém najlepšie priamo prepojený na mzdový software. Kontaktujte nás, spravíme Vám ponuku podľa Vašich požiadaviek, a Vy si vyberiete pre Vás najvýhodnejšie riešenie.

Porovnanie outsourcingu a interného výpočtu miezd

Príklad porovnania outsourcingu a najčastejších nákladov pri internom výpočte miezd. Nákladové položky pri internom mzdovom účtovníctve možno rozdeliť na počiatočné náklady na zriadenie pracovného miesta, pravidelné mesačné náklady a ročné náklady. Jednotlivé položky sú podrobne rozpísané v nasledujúcich tabuľkách.

Náklady pri internom výpočte miezd:
 • Počiatočné náklady na zriadenie pracovného miesta (PC, Tlačiareň, Stôl, Stolička, Mzdový softvér, úvodné školenia) ide o jednorázovú investíciu na začiatku
 • Pravidelné mesačné náklady (náklady na mzdu mzdového pracovníka)
 • Ročné náklady (aktualizácia mzdového softvéru, pravidelné školenia mzdovej účtovníčky) v závislosti od zmeny legislatívy sa počas roka vyžaduje upgrade mzdového softwaru a školenia pre mzdového účtovníka

Náklady pri outsourcingu:
 • Počiatočné jednorázové náklady (zadanie údajov novéno pracovníka)
 • Mesačné náklady (náklady na výpočet mzdy)

Príklad porovnania outsourcingu a interného výpočtu miezd


Počiatočné náklady
Nákladová položkaInterné mzdové účtovníctvoOutsourcing miezd
Nákup kancelárskeho stola190,- €0,- €
Nákup kancelárskej stoličky50,- €0,- €
Náklady na PC do mzdovej učtárne590,- €0,- €
Náklady na tlačiareň100,- €0,- €
Náklady na mzdový softvér680,- €0,- €
Náklady na implementáciu290,- €0,- €
Náklady na úvodné školenia290,- €0,- €
Počiatočné zadanie údajov nového zamestnanca (3,50 € x 30)0,- €105,- €
Súčet počiatočných nákladov2190,- €105,- €
Mesačné náklady
Nákladová položkaInterné mzdové účtovníctvoOutsourcing miezd
Celkové náklady na mzdu
1 mzdového účtovníka
800,- €0,- €
Mesačne za výpočet miezd 30 zamestancov (8,- € x 30)0,- €240,- €
Súčet mesačných nákladov800,- €240,- €
Ročné náklady na každý ďalši účtovný rok
Nákladová položkaInterné mzdové účtovníctvoOutsourcing miezd
Aktualizácia (upgrade) mzdového softwaru140,- €0,- €
Školenia pre mzdového účtovníka (2 x 150 €) 300,- €0,- €
Súčet ročných nákladov440,- €0,- €
Celková bilancia
Celkové náklady 1 rok (počiatočné + 12x mesačné)11790,- €2985,- €
Úspora za 1 rok-8805,- €
Celkové náklady za každý ďalší rok (ročné + 12x mesačné)10040,- €2880,- €
Úspora za každý ďalší rok-7160,- €

Koľko ušetríte ak si necháte mzdy outsourcovať
Za 1 rok ušetríte8805,- €
Za 2 roky ušetríte15965,- €
Za 3 roky ušetríte23125,- €
Za 4 roky ušetríte30285,- €
Za 5 rokov ušetríte37445,- €


Ak sa rozhodnete pre externé spracovanie miezd, vďaka outsourcingu môžete ušetriť 8805 Eur za rok. Za každý ďalší rok je úspora 7160 Eur. Za 4 roky teda pri danom príklade ušetríte 30285 Eur.

Napíšte nám počet zamestnancov, ktorým chcete nechať počítať mzdy a my Vám spravíme cenovú ponuku na outsourcing miezd.